Đào Tạo

E-learning khóa học điều trị Lao kháng thuốc 2022
Ngày đăng : 20/01/2022
MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Cuối khóa học, học viên có thể:
  • Nắm chắc kiến thức về tình hình dịch tễ học toàn cầu về Lao kháng thuốc,
  • Có kiến thứ về các phương pháp xét nghiệm khác nhau cho chẩn đoán Lao kháng thuốc,
  • Có kiến thức cơ bản về việc điều trị cho các trường hợp kháng thuốc Lao khác nhau,
  • Đánh giá các thuốc điều trị ưu tiên hai và các loại thuốc mới,
  • Thảo luận về các vấn đề và giải pháp cho chương trình quản lý điều trị Lao kháng thuốc.
 
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Khóa học dành cho nhân viên y tế những người chịu trách nhiệm cho chẩn đoán và điều trị Lao kháng thuốc, các nhân viên làm việc cho chương trình chống lao Quốc gia và các đối tác kỹ thuật ở các quốc gia có thu nhập vừa và thấp. Đặc biệt là ở những nơi đã đang hoặc sắp đưa chương trình điều trị Lao kháng thuốc vào áp dụng thực tế.
 
Học phí: 1500 EUR
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Tối đa: 15 học viên 
 
Người hướng dẫn:
Dr Chen-Yuan Chiang, trưởng khoa
Dr Rebecca Lin
Dr Ignacio Monedero
 
Thời gian từ 17/02/2022 đến 10/03/2022. Các bài giảng trực tiếp diễn ra vào các ngày thứ 6 và thứ 2 phát theo 2 giờ chiều Hà Nội.