HuMax ITA

HuMax ITA
HuMax ITA
Mục đích sử dụng:

Thiết bị ly tâm hàng đầu HuMax ITA được thiết kế để ly tâm các ống 8 strip hoặc micro đơn (ví dụ: ống PCR hoặc các ống khuếch đại Loopamp™). Lĩnh vực ứng dụng HuMax ITA bao gồm tất cả các lĩnh vực sử dụng phương pháp sinh học phân tử, đặc biệt là trong xét nghiệm dò Loopamp™ để xét nghiệm mẫu bệnh phẩm trong phòng thí nghiệm y tế.

 

Tính năng:

-     Kết hợp trộn và ly tâm

-     Thời gian ủ và các bước ly tâm của bộ kit xét nghiệm Loopamp™ được cài đặt sẵn

-     Dễ dàng sử dụng

-     Quá trình xử lý mẫu nhanh và hiệu quả

-     Tối đa 16 ống cho mỗi đợt

-      Duy trì bảo dưỡng ở mức tối thiểu

Sản phẩm-Dịch vụ khác