Loopamp Malaria Pan Detection Kit

Loopamp Malaria Pan Detection Kit

Loopamp Malaria Pan Detection Kit

Mục đích sử dụng

Bộ kit xét nghiệm Pan sốt rét Loopamp là một xét nghiệm chẩn đoán in vitro định tính để xét nghiệm DNA Plasmodium được tách chiết từ mẫu máu của con người.

Nguyên lý

Sản phẩm này dựa trên phương pháp khuếch đại nucleic acid, LAMP (khuếch đại đẳng nhiệt), được phát triển bởi công ty Eiken Chemical Co., Ltd.

Bảo quản và vận chuyển ở nhiệt độ từ 2-30 độ C.

Sản phẩm-Dịch vụ khác