Loopamp Malaria Pf Detection Kit

Loopamp Malaria Pf Detection Kit

Loopamp Malaria Pf Detection Kit

Mục đích sử dụng

Bộ kit xét nghiệm Pf sốt rét LoopampTM là một xét nghiệm chẩn đoán in vitro định tính để xét nghiệm DNA Plasmodium falciparum được tách chiết từ mẫu máu của con người.

Nguyên lý

Sản phẩm này dựa trên phương pháp khuếch đại nucleic acid, LAMP (khuếch đại đẳng nhiệt), được phát triển bởi công ty Eiken Chemical Co., Ltd.

Bảo quản và vận chuyển ở nhiệt độ 2-30 độ C.

Sản phẩm-Dịch vụ khác