QuantiFERON-Plus test

QuantiFERON-Plus test
xet-nghiem-lao-IGRA-QFT
 

Mục đích sử dụng

QuantiFERON®-TB Gold (QFT®) plus là một xét nghiệm chẩn đoán in vitro để phát hiện khả năng nhiễm Mycobacterium tuberculosis (kể cả bệnh) và được dự định để sử dụng cùng với việc đánh giá các giá độ nguy hiểm khi kết hợp với các giá trị của phương pháp chẩn đoán hình ảnh và các chẩn đoán y tế khác

 

Giới thiệu

  • Nil (nắp màu xám) chứa Chứng âm, thay đổi ngưỡng nền hoặc khong đặc hiệu với IFN-g trong máu
  • TB Antigen1 (nắp màu xanh): bao gồm các kháng nguyên đặc hiệu của  TB: ESAT-6, CFP-10 kích thích CD4
  • TB Antigen 2 (nắp màu vàng): bao gồm các kháng nguyên đặc hiệu của TB: ESAT-6, CFP-10 kích thích CD4, CD8
  • Mitogen (nắp màu tím): là một chứng dương, cho biết tình trạng hệ miễn dịch bệnh nhân, hoặc bước lấy máu và ủ ấm không đúng
Sản phẩm-Dịch vụ khác