Công nghệ và Quy trình

Xét nghiệm lao tiềm ẩn IGRA : QuantiFERON TB Gold Plus

Ngày cập nhật:03/11/2023

QuantiFERON - TB Gold Plus (QFT - Plus) là xét nghiệm in vitro, đo lường đáp ứng miễn dịch của tế bào T CD4 và T CD8 về việc phóng thích Interferon gamma trong máu khi tiếp xúc với peptide đặc hiệu của vi khuẩn lao bằng phương pháp ELISA, để xác định tình trạng nhiễm lao (lao tiềm ẩn).
QFT- Plus được sử dụng kết hợp với đánh giá nguy cơ, X- Quang và các đánh giá lâm sàng và chẩn đoán khác.

WHO consolidated guidelines on tuberculosis

WHO consolidated guidelines on tuberculosis

Ngày cập nhật:18/10/2022

Module 5: Quản lý bệnh lao ở trẻ em và thanh thiếu niên

WHO operational handbook on tuberculosis

WHO operational handbook on tuberculosis

Ngày cập nhật:18/10/2022

Module 5: Quản lý bệnh lao ở trẻ em và thanh thiếu niên

WHO consolidated guidelines on tuberculosis

WHO consolidated guidelines on tuberculosis

Ngày cập nhật:18/10/2022

Module 4: Điều trị lao kháng thuốc

WHO operational handbook on tuberculosis

WHO operational handbook on tuberculosis

Ngày cập nhật:18/10/2022

Module 4: Điều trị lao kháng thuốc

WHO consolidated guidelines on tuberculosis

WHO consolidated guidelines on tuberculosis

Ngày cập nhật:18/10/2022

Mô-đun 3: Chẩn đoán nhanh để phát hiện ra bệnh lao

 WHO operational handbook on tuberculosis

WHO operational handbook on tuberculosis

Ngày cập nhật:18/10/2022

Mô-đun 3: Chẩn đoán nhanh để phát hiện ra bệnh lao

WHO consolidated guidelines on tuberculosis

WHO consolidated guidelines on tuberculosis

Ngày cập nhật:18/10/2022

Module 2: Hệ thống sàng lọc bệnh lao

 WHO operational handbook on tuberculosis

WHO operational handbook on tuberculosis

Ngày cập nhật:18/10/2022

Module 2: Hệ thống sàng lọc bệnh lao

WHO consolidated guidelines on tuberculosis

WHO consolidated guidelines on tuberculosis

Ngày cập nhật:18/10/2022

Module 1: Phòng ngừa và điều trị dự phòng bệnh lao

WHO operational handbook on tuberculosis

WHO operational handbook on tuberculosis

Ngày cập nhật:18/10/2022

Module 1: Phòng ngừa và điều trị dự phòng bệnh lao

IMPLEMENTING THE END TB STRATEGY: THE ESSENTIALS

IMPLEMENTING THE END TB STRATEGY: THE ESSENTIALS

Ngày cập nhật:16/06/2022

IMPLEMENTING  THE END TB STRATEGY: THE ESSENTIALS

Trang 1/3 [1] [2] [3]