HumaLoop T

HumaLoop T
HumaLoop T

Mục đích sử dụng:

HumanLoop T là thiết bị thực hiện xét nghiệm Lao In Vitro theo nguyên lý khuếch đại DNA đẳng nhiệt trung gian (LAMP) của hãng Human - Đức phân phối, được sản xuất bởi Eiken - Nhật Bản. Bộ kit sử dụng cùng thiết bị cho phép xét nghiệm chẩn đoán lao theo nguyên lý sinh học phân tử có độ đặc hiệu, độ nhạy cao trong thời gian ngắn.

 

Tính năng:

  • Chẩn đoán lao nhanh, dễ thực hiện
  • Thời gian và nhiệt độ ủ được thiết lập mặc định
  • Xử lý mẫu nhanh và hiệu quả
  • Ít thao tác phải thực hiện
  • Cho kết quả trong 1-2h
  • Thực hiện xét nghiệm 16 mẫu cùng lúc
  • Đọc kết quả bằng đèn huỳnh quang tích hợp
  • Yêu cầu bảo dưỡng tối thiểu
Sản phẩm-Dịch vụ khác