Truenat MTB

Truenat MTB
Truenat-MTB
Mục đích sử dụng
Truenat MTB là một chip xét nghiệm dựa trên nguyên lý RT-PCR cho xét nghiệm định lượng và chẩn đoán vi khuẩn lao (MTB) phổi, lao ngoài phổi, và chẩn đoán nhiễm lao.
 
 
Bộ Kit bao gồm:
1. Thành phần có trong mỗi túi nhôm:
- Truenat™ MTB micro PCR chip
- Ống micro chứa thuốc thử khô PCR
- DNase & RNase free pipette tip
- Túi chống ẩm
2. Tài liệu hướng dẫn
 
Bảo quản và hạn dùng
Truenat™ MTB Plus micro PCR chip có hạn sử dụng trong 2 năm kể từ ngày sản xuất với điều kiện luôn phải được bảo quản ở nhiệt độ 2-30oC. Nếu bảo quản ở nhiệt độ tối đa là 45o C thì hạn sử dụng sẽ là 1 tháng. Tránh không để chip tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng. Không đóng đá sản phẩm.
Sản phẩm-Dịch vụ khác