Truelab DUO

Truelab DUO
Truelab DUO

Mục đích sử dụng Truelab Duo:

Thiết bị phân tích Truelab Duo được dùng để thực hiện real time PCR cũng như RT-PCR của  nuclei acid mục tiêu được tìm thấy từ nhiều nguồn bệnh phẩm qua việc sử dụng chip PCR micro xác định bệnh của TruenatTM. Chỉ dành cho chẩn đoán In Vitro (IVD).

 

Lưu ý: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Người dùng phải đọc kỹ và thực sự hiểu hướng dẫn sử dụng để tránh làm hư thiết bị trong quá trình sử dụng.

Sản phẩm-Dịch vụ khác