Truenat MTB Rif Dx

Truenat MTB Rif Dx
Truenat-MTB-RIF-DX
Mục đích sử dụng
Truenat MTB-RIF Dx (REF 601210005 / 601210020)  là chip xét nghiệm hoạt động dựa trên nguyên lý PCR dành cho xét nghiệm kháng Rifampicin trong điều trị chống Lao của Truenat MTB/MTB Plus và cho chẩn đoán lao đa kháng thuốc (MDR-TB).
 
Thành phần của bộ kit:
1. Mỗi túi nhôm bao gồm:
- Truenat™ MTB-RIF Dx micro PCR chip.
- Microtube chứa thuốc thử khô lạnh PCR.
- DNase & RNase free pipette tip.
- Túi chống ẩm.
2. Tài liệu hướng dẫn
 
Bảo quản và hạn dùng
Truenat™ MTB-RIF DX chip có hạn sử dụng là 2 năm nếu bảo quản ở nhiệt độ 2- 30oC kể từ ngày sản xuất, hạn dùng là 6 tháng nếu bảo quản ở nhiệt độ 40°Cv à 1 tháng ở nhiệt độ 45°C. Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng. Không được để đóng băng sản phẩm.
Sản phẩm-Dịch vụ khác