Sổ tay chuyên nghành

WHO consolidated guidelines on tuberculosis

Ngày cập nhật:18/10/2022

Module 5: Quản lý bệnh lao ở trẻ em và thanh thiếu niên

WHO operational handbook on tuberculosis

WHO operational handbook on tuberculosis

Ngày cập nhật:18/10/2022

Module 5: Quản lý bệnh lao ở trẻ em và thanh thiếu niên

WHO consolidated guidelines on tuberculosis

WHO consolidated guidelines on tuberculosis

Ngày cập nhật:18/10/2022

Module 4: Điều trị lao kháng thuốc

WHO operational handbook on tuberculosis

WHO operational handbook on tuberculosis

Ngày cập nhật:18/10/2022

Module 4: Điều trị lao kháng thuốc

WHO consolidated guidelines on tuberculosis

WHO consolidated guidelines on tuberculosis

Ngày cập nhật:18/10/2022

Mô-đun 3: Chẩn đoán nhanh để phát hiện ra bệnh lao

 WHO operational handbook on tuberculosis

WHO operational handbook on tuberculosis

Ngày cập nhật:18/10/2022

Mô-đun 3: Chẩn đoán nhanh để phát hiện ra bệnh lao

WHO consolidated guidelines on tuberculosis

WHO consolidated guidelines on tuberculosis

Ngày cập nhật:18/10/2022

Module 2: Hệ thống sàng lọc bệnh lao

 WHO operational handbook on tuberculosis

WHO operational handbook on tuberculosis

Ngày cập nhật:18/10/2022

Module 2: Hệ thống sàng lọc bệnh lao

WHO consolidated guidelines on tuberculosis

WHO consolidated guidelines on tuberculosis

Ngày cập nhật:18/10/2022

Module 1: Phòng ngừa và điều trị dự phòng bệnh lao

WHO operational handbook on tuberculosis

WHO operational handbook on tuberculosis

Ngày cập nhật:18/10/2022

Module 1: Phòng ngừa và điều trị dự phòng bệnh lao

IMPLEMENTING THE END TB STRATEGY: THE ESSENTIALS

IMPLEMENTING THE END TB STRATEGY: THE ESSENTIALS

Ngày cập nhật:16/06/2022

IMPLEMENTING  THE END TB STRATEGY: THE ESSENTIALS

The END TB STRATEGY

The END TB STRATEGY

Ngày cập nhật:16/06/2022

The END TB STRATEGY

Trang 1/2 [1] [2]