Truenat MTB Plus

Truenat MTB Plus
Truenat-MTB-Plus
Mục đích sử dụng
Truenat™ MTB Plus (REF 601130005 / 601130020) là chip xét nghiệm hoạt động dựa trên nguyên lý Real Time Polymerase Chain Reaction (PCR) dành cho xét nghiệm bán định lượng và chẩn đoán MTB trong phổi người (mẫu có đờm hoặc không đờm), mẫu xét nghiệm EPTB và chẩn đoán lây nhiễm MTB. Truenat™ MTB Plus vận hành dựa trên thiết bị phân tích Truelab™ Real Time Quantitative micro PCR.
 
Bộ Kit bao gồm:
1. Thành phần có trong mỗi túi nhôm:
- Truenat™ MTB Plus micro PCR chip
- Ống micro chứa thuốc thử khô PCR
- DNase & RNase free pipette tip
- Gói chống ẩm
2. Tài liệu hướng dẫn
 
Bảo quản và hạn dùng
Truenat™ MTB Plus micro PCR chip có hạn sử dụng trong 2 năm kể từ ngày sản xuất với điều kiện luôn phải được bảo quản ở nhiệt độ 2-30oC. Nếu bảo quản ở nhiệt độ tối đa là 40o C thì hạn sử dụng sẽ là 6 tháng, và một tháng nếu ở nhiệt độ 45o C. Tránh không để chip tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng. Không đóng đá sản phẩm.
Sản phẩm-Dịch vụ khác