Loopamp PURE DNA Extraction Kit

Loopamp PURE DNA Extraction Kit

Loopamp PURE DNA Extraction Kit

Mục đích sử dụng: Bộ Kit tách chiết DNA Loopamp PURE đưa ra một phương pháp nhanh và đơn giản để tách chiết và tinh sạch DNA của các mẫu lâm sàng gồm đờm thô và đờm đã được xử lý NACL-NaOH.  Dung dịch DNA thu được theo phương pháp dùng bộ bộ Kit tách chiết DNA Loopamp PURE phù hợp với xét nghiệm khuếch đại LAMP.

Nguyên lý: Bộ Kit tách chiết DNA Loopamp PURE dựa trên phương pháp tách chiết siêu nhanh (procedure for ultra rapid extraction – PURE)

 

Sản phẩm-Dịch vụ khác