Loopamp MTBC Detection Kit

Loopamp MTBC Detection Kit

Loopamp MTBC Detection Kit

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Bộ kit xét nghiệm MTBC Loopamp là một chẩn đoán trong ống nghiệm định tính để tìm vi khuẩn MTBC DNA được tách chiết từ đờm và các triệu chứng của nhiễm khuẩn MTBC.

NGUYÊN LÝ XÉT NGHIỆM

Sản phẩm này đựa trên phương pháp khuếch đại nucleic acid, LAMP và được phát triển bởi công ty Eiken Chemical Co., Ltd.

Sản phẩm-Dịch vụ khác