Loopamp Malaria Pv Detection Kit

Loopamp Malaria Pv Detection Kit

Loopamp Malaria Pv Detection Kit

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Bộ Kit xét nghiêm Pv sốt rét Loopamp là xét nghiệm chẩn đoán định tính in vitro để xét nghệm  Plasmodium vivax DNA được tách chiết từ mẫu máu của người.

Nguyên lý

Sản phẩm này dựa trên phương pháp khuếch đại nucleic acid, LAMP (khuếch đại đẳng nhiệt), được phát triển bởi công ty Eiken Chemical Co., Ltd.

Bảo quản và vận chuyển ở nhiệt độ 2 đến 30 độ C.

Sản phẩm-Dịch vụ khác